Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Novetats en el règim jurídic dels sòls contaminats a Catalunya

El passat 31 de març va entrar en vigor la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni…

Read more