Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Sotmès a informació pública un projecte de Decret sobre autorització d’emissions a l’atmosfera.

Aquest projecte de Decret (sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, s’estableixen disposicions relatives al registre i control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera) respon a la necessitat de desenvolupar la normativa vigent en matèria de protecció de l’atmosfera…

Read more