Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i Programa de Mesures

El passat 17 de març va aparèixer publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci d’informació pública relatiu al Projecte de Decret pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, i el corresponent Programa de Mesures. En un termini que finalitza el…

Read more

Cànon per la utilització de les aigües continentals per a la producció d’energia elèctrica a les demarcacions intercomunitàries

El passat el 25 de març va aparèixer publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret (RD) 198/2015, de 23 de març, pel qual es desenvolupa l’article 112  bis del text refós de la Llei d’Aigües i es regula el cànon per la utilització de les aigües continentals per a la producció d’energia…

Read more