Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Jurisprudència 27/03/2015

La transparència en els preus de l’aigua: el cànon de millora andalús i la taxa pel subministrament d’aigua

El terme transparència, tan emprat en els últims temps –especialment després de la publicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre i la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon govern– irromp també en matèria de preus de l’aigua, per fomentar en últim…

Read more

El Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics

Al BOE de 21 de febrer de 2015 ha sortit publicat el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, que substitueix l’antic Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer. El nou Reial Decret, com bé indica la seva Disposició Final Segona, suposa la incorporació a l’ordenament jurídic espanyol de…

Read more