Cercador

RSS

Actualitat jurídica

El Decret llei 7/2014 i el manteniment per la Generalitat de Catalunya de les restriccions a la implantació d’establiments comercials

Mitjançant l’aprovació del Decret llei 7/2014, de 23 de desembre (DOGC núm. 6.777), s’han derogat els preceptes de la normativa comercial catalana que permetien, excepcionalment, la implantació d’establiments comercials mitjans (MEC), grans establiments (GEC) i grans establiments territorials (GECT) fora de les trames urbanes consolidades dels municipis (TUC). D’aquesta manera, es pretén consolidar la norma…

Read more

Jurisprudència 12/02/2015

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul•la l’Acord d’establiment de sistemes de control efectiu de cabals concessionals i el Manual de control i sensorització de l’Agència Catalana de l’Aigua

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a la seva sentència núm. 958/2014, de 4 de desembre, en un recurs la direcció lletrada del qual ha estat assumida per Menéndez & Asociados Abogados, ha anul·lat tant l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 13 de desembre de 2007, d’establiment de…

Read more