Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Reial Decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el registre d’empremta de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni.

Al BOE de data 29 de març de 2014 s’ha publicat el Reial Decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el registre d’empremta de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni. Entrarà en vigor als dos mesos de la seva publicació. Segons s’indica a la seva Exposició de Motius el…

Read more