Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Jurisprudència 10/03/2014

Sobre el concepte d’autoritat pública en el marc de la Directiva 2003/4/CE relativa a l’accés públic a la informació ambiental. A propòsit d’una denegació inicial per part d’unes companyies d’aigües del Regne Unit a lliurar informació relativa al medi ambient sol•licitada per uns particulars.

El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, a la seva sentència de 19 de desembre de 2013 (C-279/12), analitza el concepte d’autoritat pública contingut a l’article 2.2 de la Directiva 2003/4/CE, relativa a l’accés públic a la informació ambiental. Aquest anàlisi li permet definir el contingut de l’obligació que recau sobre les companyies…

Read more