Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Jurisprudència 10/02/2014

El Tribunal Suprem estableix una nova doctrina en matèria de valoració de danys causats al domini públic hidràulic.

El 3 de desembre de 2013 el Ple del Tribunal Suprem ha dictat una sentència que ha confirmat el canvi de jurisprudència relativa a la valoració dels danys ocasionats al domini públic hidràulic (en endavant, DPH) als efectes de determinar la validesa de la sanció administrativa aplicable. Cal fer notar que aquest canvi coincideix amb…

Read more