Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Jurisprudència 13/01/2014

El Tribunal Constitucional anul•la una llei autonòmica d’aprovació d’un projecte, la “Ciudad del Medio Ambiente” a Garray (Soria), per suposar un impediment per l’exercici del control judicial contenciós administratiu d’una actuació administrativa.

La Llei de Castella i Lleó 6/2007, de 28 de març, d’aprovació del projecte regional “Ciudad del Medio Ambiente”, declarada inconstitucional per la sentència del Tribunal Constitucional núm. 203/2013, de 5 de desembre, tenia com a únic i exclusiu objecte la creació d’un espai situat a la vora del riu Duero (TM Garray i Soria),…

Read more

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Al BOE de data 11 de desembre de 2013 s’ha publicat la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en vigor des del dia 12 del mateix mes.   Aquesta nova norma refon en un únic text legal el règim jurídic de l’avaluació ambiental de plans i programes, fins ara regulat a la Llei…

Read more

Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

Al BOE del dia 10 de desembre de 2013 ha estat publicada la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.   I.              Introducció.   El mercat al que es refereix la llei no és el mercat comunitari, sinó el mercat espanyol i l’objectiu d’aquesta nova disposició és evitar “las…

Read more