Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Jurisprudència 11/11/2013

El TJUE condemna a Espanya per la incorrecta transposició de la Directiva marc de l’aigua

La sentència té com a origen el recurs d’incompliment suscitat com a conseqüència de la incompleta i incorrecta transposició, per part del Regne d’Espanya, de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació a l’àmbit de la política d’aigües (DMA). La…

Read more

Desenvolupament reglamentari en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació

Al BOE de data 19 d’octubre de 2013 s’ha publicat el Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, en vigor des del dia 20 del mateix mes. El dictat d’aquesta nova…

Read more