Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Nova modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic

Al BOE de data 21 de setembre de 2013 es va publicar el Reial Decret 670/2013, de 6 de setembre, pel qual es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH) aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i que va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació. Les modificacions que introdueix…

Read more